ความเป็นมา

จากการรวมกลุ่มของผู้บริหารของบริษัทฯ และทีมวิศวกร ได้ก่อตั้งเป็นทีมงานเล็ก ๆ เริ่มดำเนินการงานรับเหมา โดยเป็น Sub Contractor จากบริษัทคนไทยและบริษัทที่ญี่ปุ่นหลายแห่ง โดยรับติดตั้งงานระบบไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว และขยายงานเรื่อยมาจนเป็นผู้ชำนาญในการวางระบบไฟฟ้า ประปา และระบบปรับอากาศ จากนั้นจึงเติบโตอย่างสม่ำเสมอจนสามารถรับงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ งานตกแต่งภายใน พร้อมติดตั้งงานระบบวิศวกรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบ

บริษัท ส.อนันต์การไฟฟ้า จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2536 โดยทีมผู้บริหารและพนักงานกว่า 30 คน จากการทำงานร่วมกันด้วยความสามัคคีขององค์กร ให้ความจริงใจแก่ลูกค้า ทำให้บริษัทฯ ได้เติบโตเรื่อยมา แม้กระทั่งเกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศเมื่อปี พ.ศ.2540 แต่ด้วยประสบการณ์และความมุ่งมั่นของผู้บริหาร พร้อมแรงกายแรงใจของทีมวิศวกร ที่ปรึกษา และพนักงานทุกคน ทำให้บริษัทฯ สามารถฟันฝ่าอุปสรรคและเติบโตได้อย่างมั่นคง

และจากการขยายตัวของบริษัทฯ เพื่อที่จะรองรับงานทุกระบบให้ครบวงจรในปี พ.ศ.2543 จึงเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ส.อนันต์ เอ็นยิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด บริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตของงานตั้งแต่การออกแบบ จัดหา ติดตั้ง พร้อมทดสอบ งานโครงสร้างและสถาปัตย์งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง งานระบบปรับอากาศ จากเดิมพนักงาน 30 คน จนปัจจุบันมีพนักงานกว่า 800 คน

ด้วยประสบการณ์ที่หลากหลายและความมุ่งมั่นของบริษัท บริษัทที่ความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมที่จะขยายธุรกิจสู่ระดับนานาชาติ ด้วยความเชื่อมั่นว่า “ความพึงพอใจของลูกค้า คือที่มาของความสำเร็จสู่องค์กร”

สารจากกรรมการผู้จัดการ

ปณิธาน : ความพึงพอใจของลูกค้า คือที่มาของความสำเร็จสู่องค์กร

แม้ว่าธุรกิจการก่อสร้าง และการติดตั้งงานระบบแบบครบวงจร จะมีการแข่งขันกันอย่างสูงแต่ผมก็มั่นใจในความแข็งแกร่งขององค์กรที่เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่เรานำนโยบายเข้าสู่สนามการแข่งขันก็คือ “ความซื่อสัตย์ และ คุณภาพขององค์กร” อันประกอบด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อตรง ความมุ่งมั่นตั้งใจ ทำงานอย่างตรงไปตรงมา ให้ราคาที่เหมาะสม และดูแลลูกค้าตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ

ความภาคภูมิใจในขณะนี้คือ ผมคิดว่าองค์กรของเราเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ บุคลากรของเรามีความรับผิดชอบ และดูแลลูกค้าเป็นอย่างดี เราจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ให้ทำงานอย่างต่อเนื่อง และผมเชื่อมั่นในประสิทธิภาพขององค์กร

ดังนั้น เราจึงต้องแข่งขันกับตัวเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งผมมั่นใจในความร่วมมือร่วมใจ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันขององค์กร และผมเชื่อว่าบุคลากรของเรา จะตั้งใจ มุ่งมั่น และทุ่มเท เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าทุกคนได้อย่างสมบูรณ์แบบเสมอ และจะเป็นอนาคตที่ดีของทุกคนในองค์กร

ท่ามกลางการขยายตัวของสังคมเศรษฐกิจและชุมชน ส่งผลให้เกิดโครงการก่อสร้างมากมาย นับตั้งแต่อาคารบ้านเรือนไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งเบื้องหลังความสำเร็จของโครงการเหล่านี้ ล้วนเกิดจากฝีมือและมันสมองของทีมงานนับพัน นับหมื่นชีวิต ที่ทุ่มเทความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญให้กับงานที่ต้องรับผิดชอบ และ ส.อนันต์ คือ ส่วนหนึ่งในเบื้องหลังของความสำเร็จเหล่านี้เช่นกัน

ส.อนันต์ คือองค์กรหนึ่งที่เติบโตในวงการก่อสร้างและงานระบบวิศวกรรม ด้วยคุณภาพเข้มข้นของคนที่มีศักยภาพเต็มเปี่ยม พร้อมตั้งปณิธานในการทำงานไว้ว่า จงทำงานอย่างซื่อสัตย์ จริงใจ มุ่งมั่น ให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ ด้วยความเชื่อมั่นว่า “ความพึงพอใจของลูกค้า คือที่มาของความสำเร็จสู่องค์กร”

วิสัยทัศน์

มุ่งเป็นผู้นำในการส่งมอบการบริการและสินค้าที่มีมาตรฐานและคุณภาพ

พันธกิจ

มุ่งเป็นผู้นำในการส่งมอบการบริการและสินค้าที่มีมาตรฐานและคุณภาพ
เป็นพันธมิตรที่เพิ่มมูลค่าในการส่งมอบการบริการที่มีมาตรฐานสูง และสินค้าที่มีคุณภาพสินค้าแก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มุ่งมั่นเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

บริการ

ผลงานที่ผ่านมา

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่320 หมู่ 3 บางจาก
พระประแดง
สมุทรปราการ
10130
+66 (0) 2 818 7181 - 5[email protected]www.sanant.comคลังสินค้า