บริษัท ส.อนันต์เอ็นยิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

สร้างชื่อในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปัจจุบันนี้ บริษัท ส.อนันต์เอ็นยิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้ร่วมทุนเปิดสาขาในประเทศลาว กัมพูชา และพม่า เพื่อรับงานออกแบบ ควบคุมงาน รับเหมาก่อสร้าง ตกแต่งภายใน พร้อมติดตั้งงานระบบ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินโครงการสร้างโรงแรมและรีสอร์ทขนาดใหญ่ ทั้งในประเทศลาว กัมพูชาและพม่า อนาคตอันใกล้นี้ เรามีเป้าหมายที่จะขยายงานออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านต่างๆ ในอันดับต่อไป

FIELD OF ACTIVITIES

Structural and M&E Contracting

Structural & Architectural Systems

Electrical & Communication Systems

Sanitary & Fire Protection Systems

Air Conditioning & Ventilation Systems

Factory, Warehouse, Building

Factory

Warehouse

Workshop

Department Store

Tank Farm

Engineering Design

Structural M&E Works

Instument Installation

Chemical Plant

Industrial Plant

Cement Plant

Radar Project

Plant Shutdown Services

Chemical Plant

Industrial Plant

Cement Plant

เกี่ยวกับเรา

ประวัติของบริษัท

จากการรวมกลุ่มของผู้บริหารของบริษัทฯ และทีมวิศวกร ได้ก่อตั้งเป็นทีมงานเล็ก ๆ เมื่อ 23 ปีที่แล้วเริ่มจากงานรับเหมา โดยเป็น Sub Contractor จากบริษัทคนไทยและบริษัทที่ญี่ปุ่นหลายแห่ง โดยรับติดตั้งงานระบบไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว และขยายงานเรื่อยมาจนเป็นผู้ชำนาญในการวางระบบไฟฟ้า ประปา และระบบปรับอากาศ จากนั้นจึงเติบโตอย่างสม่ำเสมอจนสามารถรับงานก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ งานตกแต่งภายใน พร้อมติดตั้งงานระบบวิศวกรรมได้อย่างสมบูรณ์แบบ

บริษัท ส.อนันต์การไฟฟ้า จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2536 โดยทีมผู้บริหารและพนักงานกว่า 30 คน จากการทำงานร่วมกันด้วยความสามัคคีขององค์กร ให้ความจริงใจแก่ลูกค้า ทำให้บริษัทฯ ได้เติบโตเรื่อยมา แม้กระทั่งเกิดปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศเมื่อปี พ.ศ.2540 แต่ด้วยประสบการณ์และความมุ่งมั่นของผู้บริหาร พร้อมแรงกายแรงใจของทีมวิศวกร ที่ปรึกษา และพนังานทุกคน ทำให้บริษัทฯ สามารถฟันฝ่าอุปสรรคและเติบโตได้อย่างมั่นคง

และจากการขยายตัวของบริษัทฯ เพื่อที่จะรองรับงานทุกระบบให้ครบวงจรในปี พ.ศ.2543 จึงเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ส.อนันต์ เอ็นยิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด บริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตของงานตั้งแต่การออกแบบ จัดหา ติดตั้ง พร้อมทดสอบ งานโครงสร้างและสถาปัตย์งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง งานระบบปรับอากาศ จากเดิมพนักงาน 30 คน จนปัจจุบันมีพนักงานกว่า 800 คน

ปณิธาน

ท่ามกลางการขยายตัวของสังคมเศรษฐกิจและชุมชน ส่งผลให้เกิดโครงการก่อสร้างมากมาย นับตั้งแต่อาคารบ้านเรือนไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งเบื้องหลังความสำเร็จของโครงการเหล่านี้ ล้วนเกิดจากฝีมือและมันสมองของทีมงานนับพัน นับหมื่นชีวิต ที่ทุ่มเทความสามารถ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญให้กับงานที่ต้องรับผิดชอบ และบริษัท ส.อนันต์เอ็นยิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด คือ ส่วนหนึ่งในเบื้องหลังของความสำเร็จเหล่านี้เช่นกัน

บริษัท ส.อนันต์เอ็นยิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด คือองค์กรหนึ่งที่เติบโตในวงการก่อสร้างและงานระบบวิศวกรรม ด้วยคุณภาพเข้มข้นของคนที่มีศักยภาพเต็มเปี่ยม พร้อมตั้งปณิธานในการทำงานไว้ว่า จงทำงานอย่างซื่อสัตย์ จริงใจ มุ่งมั่น ให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ ด้วยความเชื่อ มั่นว่า ความพึงพอใจของลูกค้า คือที่มาของความสำเร็จสู่องค์กร

สารจากผู้บริหารองค์กร

พัฒนาทรัพยากรบุคคล

สร้างงานด้วยหัวใจ บรรลุเป้าหมายด้วยความเป็นหนึ่งเดียว

บริษัทฯให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับขึ้นเพื่อให้เกิดทีมงานที่แข็งแกร่ง มีคุณภาพพร้อมทุ่มเทการทำงานให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจมากที่สุดโดยมีการจัดการประชุมประจำทุกเดือน และราย 3 เดือน นอกจากผู้บริหารจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพนักงานทุกระดับแล้ว บริษัทฯ ยังจัดให้มีการสัมมนาประจำปีทุกปี เพื่อให้พนักงานได้รับรู้ทิศทางการดำเนินของบริษัทฯ

ด้วยเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพของของทีมงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่พนักงานระดับ Helper ขึ้นไปจนถึงระดับ Supervisor จะต้องทำการสอบเพื่อเลื่อนตำแหน่งใหม่ทุกปีซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะตัวอย่างสูงนับเป็นการพัฒนาทักษะฝีมือความเชี่ยวชาญ และมันสมองให้พร้อมทำงานอย่างผู้ที่มีความสามารถในงานวิศวกรรมอย่างแท้จริง การปรับเลื่อนตำแหน่งพนักงานทุกๆปีเป็นเสมือนการสร้างขวัญกำลังใจ และสร้างอนาคตให้พนักงานได้เติบโตในอาชีพที่ตนรักสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสายใยแห่งความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กรเสมอมาจนได้ชื่อว่าเป็นทีมงานที่อบอุ่นและจริงใจตลอดระยะเวลากว่า 23 ปี

ผลงาน

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่
คลังสินค้า

บริษัท ส.อนันต์เอ็นยิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

สำนักงานใหญ่

320 หมู่ 3 ต.บางจาก อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ 10130

โทร : 02 818 7181 – 5

แฟกซ์ : 02 818 6901 – 4

Email : [email protected]

 

คลังสินค้า

320 หมู่ 3 ต.บางจาก อ.พระประแดง

จ.สมุทรปราการ 10130

โทร: 02 818 7181 – 5

แฟกซ์: 02 818 6901 – 4