แผนธุรกิจในอนาคต

สร้างชื่อในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

          ปัจจุบันนี้ บริษัท ส.อนันต์เอ็นยิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้ร่วมทุนเปิดสาขาในประเทศลาว กัมพูชา และพม่า เพื่อรับงานออกแบบ ควบคุมงาน รับเหมาก่อสร้าง ตกแต่งภายใน พร้อมติดตั้งงานระบบ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินโครงการสร้างโรงแรมและรีสอร์ทขนาดใหญ่ ทั้งในประเทศลาว กัมพูชาและพม่า อนาคตอันใกล้นี้ เรามีเป้าหมายที่จะขยายงานออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านต่างๆ ในอันดับต่อไป