การดำเนินงานทางธุรกิจ

ทุกย่างก้าวสร้างคุณภาพ

pic_bu_opert_01_big

จากงานวิศวกรรมไฟฟ้าในช่วง 3 ปีแรก กับการเป็นผู้รับเหมา จัดหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าให้ โรงงานและอาคารต่างๆ เช่น บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด, บริษัท สายไฟไทย-ยาซากิ จำกัด, โรงงานรีดเหล็ก สหวิรยา จ.ประจวบคีรีขันธ์, อาคารศุภาลัย, ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ และอีกหลายๆ โครงการ เราได้ใช้ฝีมือและความรับผิดชอบพร้อมทีมงานที่เข้มแข็ง ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะอย่างไร งานต้องเดินหน้าจนสำเร็จด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างงานคุณภาพเรื่อยมา ทำให้บริษัทฯ pic_bu_opert_02ได้รับการยอมรับจากลูกค้าอย่างกว้างขวาง และแนะนำงานโครงการใหม่ๆ ไห้ทำต่อเนื่องมาตลอด ในปีที่ 4-6 ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จมากมาย อาทิ บริษัท สุกิจการดนตรี จำกัด, ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พระราม 3, ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ชิดลม, ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ทั้ง 7 สาขา (งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำ), ศูนย์กีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13, มหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์ รังสิต, งานไฟฟ้าบางส่วนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต และโครงการอื่นๆ อีกมากมายเมื่อเข้าสู่ปีที่ 7 บริษัทฯ เริ่มขยายงานตั้งแต่งานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง งานระบบปรับอากาศ พร้อมพัฒนาบุคลากรและเครื่องมือให้ทันสมัย ประกอบกับการขยายตัวของธุรกิจ บริษัทฯ จึงได้รับงานที่มีมูลค่าสูงขึ้น มีจำนวนโครงการมากขึ้น เช่น โรงงาน จีอี พลาสติก จ.ระยอง, ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จ.นครราชสีมา, โรงงานไทยแอร์โร่ บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา, โรงแรมอ่างคำ ประเทศลาว, อาคารพัฒนา ดอยตุง, ศูนย์พิพิธภัณฑ์ฝิ่น, ศูนย์ไร่แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย เป็นต้น ด้วยความเชี่ยวชาญของคณะที่ปรึกษาและวิศวกร พร้อมการพัฒนาด้วยศักยภาพของทีมงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว สามารถรับงานออกแบบ จัดหาและติดตั้งงานระบบ พร้อมทดสอบแบบครบวงจร ซึ่งดำเนินการจนแล้วเสร็จสมบูรณ์หลายโครงการ เช่น โรงแรมสตาร์เวกัส, โรงแรมแกรนด์ไดมอนด์, โรงงานจิฟุ, โรงงานซังเก, โรงงาน เอส แอนด์ เอ, โรงงานโซวะ, โรงงานคริสตี้เจมส์ และโครงการอื่นๆ อีกหลายแห่ง

เติบโตตามเป้าหมาย

ปัจจุบัน บริษัท ส.อนันต์เอ็นยิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด รับผิดชอบงานด้านการออกแบบ จัดหาและติดตั้งพร้อมทดสอบ รับเหมาก่อสร้างอาคาร โรงงาน พร้อมติดตั้งงานระบบ ประกอบอาคาร และงานตกแต่งภายใน ซึ่งแยกออกเป็น 4 ส่วนคือ

 งานระบบโครงสร้าง และสถาปัตย์

(Structural and Architectural Systems)

 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร

(Electrical and Communication Systems)

 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง

(Sanitary and Fire Protection Systems)

 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ

(Air Conditioning and Ventilation Systems)

   ปี พ.ศ.2548 บริษัทฯ ได้ขยายขอบข่ายการทำงานครบถ้วนตามเป้าหมายที่วางไว้คือ งานออกแบบจัดหา และติดตั้งพร้อมทดสอบ ทั้งส่วนงานก่อสร้างและงานระบบประกอบอาคาร โดยมีโครงการที่ดำเนินงาน แล้วเสร็จ และกำลังดำเนินงานอยู่ อาทิเช่น

งานระบบโครงสร้างและสถาปัตย์ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

โครงการโรงกลั่นน้ำมันสยามกัลฟ์ จังหวัดเพชรบุรี

โครงการแกรนด์ไดมอนด์ ประเทศกัมพูชา

โครงการสถานีจ่ายน้ำมัน และโรงซ่อมรถ จังหวัดปทุมธานี

โครงการคริสตี้เจมส์ นิคมอุตสาหกรรม อัญธานี

งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

โครงการสนามบินสุวรรณภูมิ ส่วนของครัวการบินไทย

งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานติดตั้งระบบเครื่องกล

โครงการโรงสีธัญรุ่งเรืองชัย จังหวัดนครราชสีมา

บริษัท อาร์เอสบี พลาสติก จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร